ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ... ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
external image Newtons_cradle_animation_smooth.gif


Ένωση Ελλήνων Φυσικών
http://www.eef.gr

Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/EDIFEWEB/index.htm

American Institute of Physics
http://www.nsta.org/

Physclips
http://users.sch.gr/kassetas/

NASA
http://www.nasa.com

Physics4u
http://www.physics4u.gr/blog/

Physics Education Technology
http://phet.colorado.edu/

Ιστοσελίδα του Ηλία Σιτσανλή
http://www.seilias.gr/index.php

Προσομοιώσεις Φυσικής με Flash
http://ek.based.gr/nt/harrison/harrison.htm

NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory
http://www.schoolphysics.co.

Exploratorium
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/software/MICROCOSM/microcosm.html

CERN – European Organisation for Nuclear Research
http://www.aaas.org/

Στοιχειώδη Σωματίδια – Ομάδα Εκλαΐκευσης
http://www.physics.ntua.gr/SOS-Greece/

Science on Stage
http://www.fearofphysics.com/

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας
http://www.pi-schools.gr/

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ
http://www.e-yliko.gr/

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
http://www.moec.gov.cy/

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www.pi.ac.cy/