ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


external image img3_16.jpg

Παρουσίαση της ενημερωτικής-επιμορφωτικής συνάντησης στο Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας με θέμα τις Χημικές Αντιδράσεις.

Φύλλο χημικών αντιδράσεων, προσαρμοσμένο στα διαθέσιμα στο Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας χημικά αντιδραστήρια, για τις αντιδράσεις μικροκλίμακας.

Φύλλο εργασίας για τους μαθητές, συνοδευτικό του φύλλου αντιδράσεων, για τις αντιδράσεις μικροκλίμακας.