"Φ.Ε. ΚΑΙ Π.Ε. στο Ε.Κ.Φ.Ε;"

external image exotic.jpg
external image 54217-34.jpgΗ πρόσκληση της ημερίδας με θέμα:
«Ας μιλήσουμε για το περιβάλλον»
(ΔΔΕ Λακωνίας, & Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς - Μουσείο Ελιάς & Ελληνικού Λαδιού) την
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013«Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και βιομηχανική κληρονομιά: παραδείγματα εκπαιδευτικών δράσεων από το δίκτυο των μουσείων του ΠΙΟΠ»: Παρουσίαση της κας Αλεξάνδρας Τράντα, Δρ. Αρχαιολογίας – Μουσειολόγου, στην ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από την ΔΔΕ Λακωνίας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2013.«Διαδικασία Σχεδιασμού και Υλοποίησης ενός περιβαλλοντικού προγράμματος σε σχέση με
τις Φυσικές Επιστήμες», η παρουσίαση της κας Ελένης Παλούμπα, Υπεύθυνης Ε.Κ.Φ.Ε .Λακωνίας


To εκπαιδευτικό υλικό ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ στην Ελληνική Γλώσσα,στοχεύει να διευκολύνει στην εκπαιδευτική διαδικασία στο κρίσιμο αλλά και δύσκολοκαι όχι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους θέμα των απορριμμάτων.Αποτελείται από τρία μέρη και αντίστοιχα τεύχη:ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ - ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί βοήθημα για τον δικό του ρόλο, ως δασκάλου, ως συνεργάτη των μαθητών, ως εμπνευστή και βοηθού της όλης διαδικασίας.ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ - ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: απευθύνεται στο μαθητή και αποτελεί τον κορμό μιας σειράς δραστηριοτήτων διαφορετικού ειδικού στόχου και ύφους, μέσα από τις οποίες καθηγητές και μαθητές καλούνται να διαλέξουν και να αναπτύξουν όσες τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Οι συγγραφείς προτείνουν να εκτελεστούν όσο το δυνατόν περισσότερες, και στην καλύτερη περίπτωση όλες, λόγω της συμπληρωματικότητάς τους.ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ - ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: περιέχει χρήσιμες γνώσεις και στοιχεία λίγο-πολύ απαραίτητα για την επεξεργασία των θεμάτων, τη διευκρίνιση εννοιών και τη στοιχειώδη εμβάθυνση σε σχετικές τεχνολογίες. Είναι προφανώς χρήσιμο, όχι κατ' ανάγκη στο σύνολό του, τόσο για το μαθητή, όσο και για τον καθηγητή.