ΤΟ WIKI ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Οδηγίες
για τη σύνδεσή σας και χρήση του wiki,
θα βρείτε, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. εδώ,
από το ΠΑ.ΚΕ. Ιωαννίνων για το β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, εδώ,
από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. εδώ,
και πολύτιμη βοήθεια για κάθε περίπτωση, στα αγγλικά, εδώ.

external image wiki_collaboration2.jpgΜια ενδιαφέρουσα παρουσίαση, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του wiki στην εκπαίδευση.