Ας μοιραστούμε στο χώρο της συζήτησης ("discussion post")κλικ πάνω δεξιά, το συννεφάκι δίπλα στο "Edit"
προτάσεις, διαπιστώσεις, δυσκολίες, παρατηρήσεις, ηλεκτρονικό υλικό που θεωρούμε χρήσιμο!

"Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ" , ΦΥΣΙΚΑ
external image power-of-collaboration.jpgΤο εργαστήριο Φυσικών Επιστημώνείναι ένας πολυδύναμος και πολυλειτουργικός χώρος,
ο οποίος οφείλει να πληροί αυστηρά όρους ασφάλειας αλλά και άρτιας οργάνωσης,
ενώ οι εμπλεκόμενοι σε επίπεδο αρμοδιοτήτων,
οφείλουμε να γνωρίζουμε και να τηρούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Σ' αυτό το πλαίσιο, ένας ιδιαίτερης αξίας κατάλογος καθώς και ορισμένα χρήσιμα αρχεία, δίνονται παρακάτω:

external image 1-5a839d58ac.jpg

... Και για την ιστοεξερεύνηση (webquest)
της απογραφής του σχολικού μας εργαστηρίου, κάνουμε κλικ, εδώ.