ΧΡΗΣΙΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
(μαζί με τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία...
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3507,14384/


Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/368/2458,9392/)


external image simpsons-classroom.png


JAVA DEVELOPMENT KIT εδώ

CROCODΙLE PHYSICS (της http://www.crocodile-clips.com) εδώ (όταν ανοίξει η σελίδα πατάμε «Free user» και «download»).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (του Παντελή Μπαζάνου) εδώ

ΘΑΛΗΣ (του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου) εδώ

ELECTRICITY LITE (της PintarMedia) εδώ


PHYSICS LAB (από την http://www.physicslab.co.uk). Για να το κατεβάσουμε, κάνουμε κλικ εδώ