ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ - ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

external image finaglab.jpg


Εργαστηριακή άσκηση (11) με θέμα "Αλληλεπίδραση σωμάτων - Ο 3ος νόμος του Newton" , όπως προτείνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Αν. Αττικής και τον Φυσικό Κ. Παπαμιχάλη.

Εργαστηριακή άσκηση (8) με θέμα "Σύνθεση Δυνάμεων" , όπως προτείνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Αν. Αττικής και τον Φυσικό Κ. Παπαμιχάλη.

Εργαστηριακή άσκηση (9) με θέμα "Ισορροπία Σημείου κάτω από τη δράση συγγραμμικών δυνάμεων" , όπως προτείνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Αν. Αττικής και τον Φυσικό Κ. Παπαμιχάλη.

Εργαστηριακή άσκηση (10) με θέμα "Μέτρηση Δύναμης- Νόμος Hooke" , όπως προτείνεται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Αν. Αττικής και τον Φυσικό Κ. Παπαμιχάλη.external image fusiki-v-gumnasiou-tetradio-ergasion-oedv-list.jpg?lm=422c1613a9bca6700ab1b6122875b214

Ο νέος εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Β΄ Γυμνασίου, βρίσκεται στο "Διόφαντο" για εκτύπωση και θα κυκλοφορήσει τη νέα σχολική χρονιά. Έχει αναρτηθεί στο ψηφιακό σχολείο, στη διεύθυνση:
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-B200

Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γυμνασίου (και Λυκείου) για το σχολικό έτος 2014-2015

Το βαλιτσάκι του καθηγητή Φυσικών Επιστημών, όπως το σχεδίασε και το προτείνει ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας, Πάνος Μουρουζης, Φυσικός.


Από την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΡ.ΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1
Β΄ γυμ
1
Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου
2
Β΄ γυμ
2
Μέτρηση βάρους, μάζας, πυκνότητας
3
Β΄ γυμ
4
Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης
4
Β΄ γυμ
7
Νόμος Hooke
5
Β΄ γυμ
9
Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη
6
Β΄ γυμ
10
Βαθμονόμηση θερμομέτρου
7
Β΄ γυμ
12
Βρασμός
8
Γ΄ γυμ
1
Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις
9
Γ΄ γυμ
2
Ο Νόμος του Ohm
10
Γ΄ γυμ
4
Σύνδεση αντιστατών σε σειρά
11
Γ΄ γυμ
5
Σύνδεση αντιστατών παράλληλα
12
Γ΄ γυμ
6
Διακοπή και βραχυκύκλωμα
13
Γ΄ γυμ
7
Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς
14
Γ΄ γυμ
9
Μελέτη κυμάτων (συμπλήρωση όχι υποκατάσταση βιβλίου)
15
Γ΄ γυμ
12
Διάθλαση
16
Γ΄ γυμ
13
Συγκλίνοντες φακοί


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΡ.ΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1
Α΄ λυκ
1
Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης
2
Α΄ λυκ

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης - αισθητήρες - χρονομετρητής
3
Α΄ λυκ
7
Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση του Μultilog ή την κλασσική μέθοδο
4
Α΄ λυκ
9
Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος
5
Β΄ λυκ/γ
2
Ενεργ/κή μελέτη των στοιχείων απλού ηλ/κού κυκλ/τος DC με πηγή, ωμικό κατ/τή και κινητήρα
6
Β΄ λυκ/γ
3
Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή
7
Β΄ λυκ/γ
5
Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς
8
Β΄ λυκ/κ
1
Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων
9
Β΄ λυκ/κ
6
Γνωριμία με τον παλμογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής
10
Β΄ λυκ/κ
6.1
Φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση του Μultilab ή την κλασσική μέθοδο
11
Γ΄ λυκ/γ
1
Παρατήρηση συνεχών-γραμμικών φασμάτων
12
Γ΄ λυκ/κ
1
Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilab (όπου υπάρχει)
13
Γ΄ λυκ/κ
4
Προσδιορισμός της ροπής αδρανείας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο

ΕΠΑΛ
Α΄και Β΄ τάξη οι ασκήσεις είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Λυκείου