Η διδασκαλία των Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικών Επιστημών
μεταβάλλεται δυναμικά
καθώς εμπλουτίζεται
η παραδοσιακή Εργαστηριακή Τεχνική
με την είσοδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο σχολείο,
τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


BORDER.jpgΜια προσπάθεια ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού, ιδεών και απόψεων,

σε μια "δική μας" περιοχή του κυβερνοχώρου

και σε μια εποχή που η ομαδικότητα, η συλλογικότητα και η συνεργασία αποτελούν καταφύγιο κι ελπίδα μας...
- - - - - - - - Η δημιουργία του wiki ξεκίνησε το σχολικό έτος 2012-2013, από την υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας, Ελένη Παλούμπα. Η αρχική μορφή που δόθηκε στη δομή του, ώστε να υπάρχει μια "βάση", μπορεί και - ελπίζουμε να - διαφοροποιείται και να διαμορφώνεται χωρίς περιορισμούς, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των ΠΕ04 της Λακωνίας.


external image t1.gif


ekfe_logo.jpg
external image photo.jpg
isites_istoselida.jpgPhotodentro logo
Photodentro logo

external image edutv.png

external image logo.jpg
external image images?q=tbn:ANd9GcQcybfpNXYFGFyI61-OYe0i-6lWr8smL5Q28MTxU4LVZ4RNfGRJIw
logo
logo


external image esa-education.jpg
external image schgr.png

chemistry_around2.jpg
external image images?q=tbn:ANd9GcQZ4V24kbXeXeBHPDEpGIby6F4gDJWhOgahz9jTTpIjkyQcvqy9
external image texnologiko%20lykeio6.png

external image science-on-stage.png