Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος, δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι καινούργιο. Albert Einstein
external image 400px-Wile.jpg


http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm
Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου "μικρό-κοσμος", ο οποίος αφορά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της επιστημονικής / εκπαιδευτικής ομάδας του καθηγητή Γ. Καλκάνη και των Συνεργατών του, για τη Φυσική της Α΄ Γυμνασίου.

Το βιβλίο Φυσικής της Α΄ τάξης του Γυμνασίου.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, για τη διδασκαλία του μαθήματος και την αξιοποίηση των φύλλων εργασίας.
Αναλυτικές προτάσεις και οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών.

Παρουσίαση του Σχολικού Συμβούλου Φυσικών κου Ι. Σιτέ, στηριγμένη σε πρωτότυπες ερωτήσεις αξιολόγησης του κου Γ. Βαλκανά, Φυσικού του 4ου Γυμνασίου Σπαρτης.

Αρχείο με διδακτικές προτάσεις για τη Φυσική της Α΄Γυμνασίου, του συναδέλφου Γ. Μίχα, υπευθύνου του Ε.Κ.Φ.Ε. Εύβοιας.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
(Θεωρία Σφαλμάτων – Σημαντικά Ψηφία - Στοιχεία Στατιστικής & Θεωρίας Πιθανοτήτων – Γραφική Ανάλυση – Παραδείγματα - Ασκήσεις)