Η Βιολογία είναι η επιστήμη της ζωής (από τις ελληνικές λέξεις βίος = ζωή και λόγος = διήγηση, εξήγηση, λογική), δηλαδή, είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

external image images?q=tbn:ANd9GcRUC1uaJ0ed1d_FHLp8IhpsJJ-Ia48dld9impDMF1BkzFICautzΒιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου:
external image intro.jpg