ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ CARTOON.jpg


Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας
για το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σχολικά έτη 2014-2015.

4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης - 1η πρόταση. Φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης. Προσαρμογή της άσκησης του εργαστηριακού οδηγού στο χρονικό πλαίσιο της διδακτικής ώρας.Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης - 2η πρόταση. Φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης. Προσαρμογή της άσκησης του εργαστηριακού οδηγού στο χρονικό πλαίσιο της διδακτικής ώραςΠυροχημική ανάλυση ιόντων. Φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης. Προσαρμογή της άσκησης του εργαστηριακού οδηγού για υλοποίηση με απλά και προσιτά όργανα και υλικά.Χημικές αντιδράσεις και χημικός συμβολισμός. Φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης. Προσαρμογή της άσκησης του εργαστηριακού οδηγού σε μικροκλίμακα. Εξοικονόμηση χρόνου προετοιμασίας και καθαρισμού σκευών. Εξοικονόμηση αντιδραστηρίων. Περιορισμός περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.Χημικές αντιδράσεις και χημικός συμβολισμός. Φύλλο των προτεινόμενων από τον εργαστηριακό οδηγό αντιδράσεων, για εκτέλεσή τους σε μικροκλίμακα.Παρασκευή διαλύματος ορισμένης περιεκτικότητας. Αραίωση διαλύματος. Φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης.Από την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΡ.ΑΣΚ.
ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1
Β΄ γυμ
1
Φυσικές ιδιότητες υλικών
2
Β΄ γυμ
3.1
Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό: βάρος προς βάρος (%w/w)
3
Β΄ γυμ
3.3
Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό: όγκο προς όγκο (%v/v)
4
Β΄ γυμ
4
Διαχωρισμός μιγμάτων
5
Γ΄ γυμ
1.5
Οι αντιδράσεις των μετάλλων με αραιά διαλύματα οξέων
6
Γ΄ γυμ
1.1
Μέτρηση του ph των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί
7
Γ΄ γυμ
2.1
Βασικές ιδιότητες διαλυμάτων καθημερινής χρήσης
8
Γ΄ γυμ
3.1
Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ*
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΡ.ΑΣΚ.
ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1
Α΄ λυκ
3
Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων
2
Α΄ λυκ
6
Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων
3
Α΄ λυκ
7
Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων
4
Β΄ λυκ/γ
1
Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης
5
Β΄ λυκ/γ
3
Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων
6
Β΄ λυκ/γ
6
Παρασκευή σάπωνα
7
Β΄ λυκ/κ
1
Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης
8
Β΄ λυκ/κ
2
Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
9
Β΄ λυκ/κ
5
Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
10
Β΄ λυκ/ε
6
Ηλεκτρόλυση διαλύματος ηλεκτρολύτη
11
Γ΄ λυκ/ε
7
Επιμετάλλωση
12
Γ΄ λυκ/κ
1
Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων
13
Γ΄ λυκ/κ
2
Υπολογισμός της περ/τας του ξιδιού σε οξικό οξύ με χρήση του Multilog ή την κλασσική μέθοδο

ΕΠΑΛ
Α΄και Β΄ τάξη οι ασκήσεις είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Λυκείου
*Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό της Χημείας του Λυκείου είναι εργασία του εκλεκτού συναδέλφου (τέως συνεργάτη του ΕΚΦΕ) Σωτήρη Μουρτζίκου, Χημικού.